Pripravené pre deti

Priestory našej škôlky napĺňajú potrebu detí tráviť čas  v priestrannom, slnečnom a estetickom prostredí s podnetnými Montessori materiálmi.