Blog

Alexandra H.

Som absolventkou špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského. Počas štúdia na vysokej škole som mala možnosť absolvovať niekoľko kurzov a spoznávať rôzne vzdelávacie metódy. Pedagogika Márie Montessori vzbudila vo mne najväčší záujem, keďže sa stotožňujem s jej myšlienkami, ktoré sú aplikovateľné aj v súčasnej výchove a vzdelávaní deti. Rešpekt k sebe a svojmu okoliu je pre mňa veľmi dôležitý. Preto sa snažím tento prístup aplikovať aj pri komunikovaní a práci s deťmi. Individualita a jedinečnosť každého jedného dieťaťa je kľúčovým faktorom pri sprevádzaní na ceste poznaním. Som rada, že som mala príležitosť získať podrobné vedomosti na kurzoch Montessori pedagogiky, ktoré som potom mohla využiť pri práci ako opatrovateľka a vychovávateľka v jasliach. Vo voľnom čase sa najradšej venujem relaxu v prírode, pečeniu a návšteve divadla.