Blog

Aneta M.

Som študentkou predškolskej a elementárnej pedagogiky na UK v Bratislave. Počas štúdia som sa po prvý krát stretla s rôznymi alternatívnymi spôsobmi prístupu k deťom. Montessori pedagogika je pre mňa spôsob vzdelávania, ktorý má zmysel a dieťa má pri ňom možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál. Na základe možnosti porovnania medzi tradičným typom vzdelávania a Montessori pedagogikou, som sa rozhodla pre to, čo ma viac nadchýna, čomu sa chcem v budúcnosti venovať a najmä zdokonaľovať sa. Poskytnúť dieťaťu možnosť hrania, poznávania a učenia sa podľa vlastných potrieb je to, čo skutočne v tomto veku potrebuje. Ako jeho sprievodca mám záujem podporovať jeho prirodzenú túžbu a spontánnosť. Vo voľnom čase sa rada venujem najmä športovaniu, turistike a s tým spojené trávenie času v prírode a s priateľmi.