Blog

Bianka F.

Som študentkou prvého ročníka na UK v odbore špeciálna pedagogika. Pre tento odbor som sa rozhodla, pretože ma zaujal svojou jedinečnosťou a možnosťou pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. O pedagogickej metóde Márie Montessori som sa prvýkrát dozvedela počas štúdia. Zaujalo ma, že dáva deťom možnosť postupovať samostatne, byť sebavedomý a plný motivácie. Je to priestor, ktorý im poskytuje adekvátne skúsenosti pre ďalší rozvoj do budúcnosti. Každé dieťa je jedinečné po inej stránke, zameraním sa na jeho prednosti a záľuby môžeme plne podporiť jeho potenciál. V Montessori prístupe som síce nováčik, no rada by som sa naučila ovládať samotné princípy a fungovanie v praxi. Myslím si, že táto príležitosť mi vie ponúknuť množstvo nových vedomostí, znalostí a zručností, ktoré pre mňa budú prínosné. Vo svojom voľnom čase sa rada venujem cvičeniu, čítaniu románov, anglickému jazyku a rada trávim čas v prírode.