Blog

Kika K.

Som študentkou predškolskej a elementárnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Na začiatku môjho štúdia som sa dozvedela aj o Montessori princípoch výchovy a vzdelávania, ktoré ma natoľko zaujali, že som sa rozhodla vo voľnom čase obohatiť moje vedomosti v tejto oblasti. Absolvovala som 1. a 2. stupeň Montessori kurzov u Dr. Štarkovej  (Alfamilia). Myslím si, že Maria Montessori určitým spôsobom predbehla dobu, keďže je v dnešnom svete viac ako potrebné, aby sme deti viedli cestou samostatnosti, hľadania vnútornej motivácie a poznania a rešpektovania svojich a iných potrieb. Preto som vďačná, že môžem byť súčasťou takejto cesty detí práve v tejto škôlke. Vo voľnom čase, okrem čítania a študovania tém predškolskej pedagogiky, rada cvičím jógu, venujem sa priateľom, maľujem a trávim veľa času s priateľom v prírode.