Blog

Lenka P.

Študujem psychológiu na UK v Bratislave a po škole by som sa chcela venovať hlavne práci s deťmi. Práve štúdium psychológie bolo príležitosťou, kedy som mala možnosť dozvedieť sa základy metódy Montessori. Montessori pedagogika ma oslovila najmä z toho dôvodu, že rešpektuje vývin dieťaťa a jeho autonómiu prirodzeným a nenásilným spôsobom. Taktiež v nej vidím veľké pozitíva v rámci zameranosti na jedinečnosť a potenciál každého dieťaťa, ktorý má práve v Montessori škôlke priestor na realizáciu. Pri mojich predchádzajúcich skúsenostiach práce s deťmi som videla, že tieto princípy sú jednak veľmi jednoduché, ale za to veľmi účinné. Vo voľnom čase sa rada venujem maľovaniu, fotografovaniu, čítaniu či turistike.