Blog

Janka B.

Na Montessori pedagogike má fascinuje predstava dieťaťa, ktoré sa učí spoznať seba, svoju hodnotu, individualitu a jedinečnosť. Dieťa, ktoré vie, čo chce a obháji si svoj názor. A ja sa teším, že ho môžem sprevádzať týmto procesom. Uvedomila som si, že dieťa je najväčší poklad a potenciál, ktorý spoločnosť má a táto predstava má viedla až k úplnej zmene môjho profesného zamerania. Mám ukončené štúdium predškolskej pedagogiky v Bratislave a kurz Montessori pedagogiky pre vek 3-6 rokov v Prahe. Vo voľnom čase sa venujem joge, turistike a hlavne mojim 2 synom.