Blog

MUDr. Pavol Adamkov

Priatelia si na nás zvykli ako na „Montessori“ rodičov. Prvými „obeťami“ výchovy a vzdelávania podľa princípov Márie Montessori sú naše dcérky Mojka a Nela. Od prudkého očarenia Montessori v roku 2010 sme sa postupne posilňovali radosťami aj starosťami, ktoré pozná každý poctivý Montessori tím alebo rodič. O nadšenie z môjho „pionierskeho“ Montessori obdobia som sa delil pri takmer každej konverzácii v práci aj v súkromí. Paradoxne, moje nadšenie časom nevyprchalo, ale práve naopak. Od roku 2013 som sa začal intenzívne zaujímať o rôzne aspekty tejto úžasnej metodiky, o ktoré sa delím aj na tejto facebookovej stránke. V roku 2014 som úspešne zavŕšil AMI Foundation Course pre 3 až 6-ročné deti v Montessori Institute v Prahe. Rovnako rád využívam aj know-how z Kurzu riadenia Montessori škôlok a škôl s Petrom Davidsonom, členom výboru Association Montessori Internationale (AMI). Po piatich rokoch som sa preto rozhodol moje vzdelanie, skúsenosti a rodinnú atmosféru preniesť aj do našej súkromnej materskej školy – Škôlky Montessori Horský park.