Blog

Mgr. Katarína Adamková

O nadšenie z „pionierskeho“ Montessori obdobia som sa delila na mojom blogu. Paradoxne, moje nadšenie časom nevyprchalo, ale práve naopak. Od roku 2012 som sa Montessori pedagogike začala venovať aj profesionálne – najprv ako učiteľka angličtiny v Montessori triede, neskôr aj na plný úväzok ako učiteľka. Úspešne som zavŕšila diplomový kurz Montessori pedagogiky zameraný na predškolský…

Read more

MUDr. Pavol Adamkov

Priatelia si na nás zvykli ako na „Montessori“ rodičov. Prvými „obeťami“ výchovy a vzdelávania podľa princípov Márie Montessori sú naše dcérky Mojka a Nela. Od prudkého očarenia Montessori v roku 2010 sme sa postupne posilňovali radosťami aj starosťami, ktoré pozná každý poctivý Montessori tím alebo rodič. O nadšenie z môjho „pionierskeho“ Montessori obdobia som sa delil…

Read more

Kika K.

Som študentkou predškolskej a elementárnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Na začiatku môjho štúdia som sa dozvedela aj o Montessori princípoch výchovy a vzdelávania, ktoré ma natoľko zaujali, že som sa rozhodla vo voľnom čase obohatiť moje vedomosti v tejto oblasti. Absolvovala som 1. a 2. stupeň Montessori kurzov u Dr. Štarkovej  (Alfamilia). Myslím si, že…

Read more

Veronika P.

Som absolventkou pedagogickej a sociálnej akadémie, kde som sa presvedčila, že nie na všetkých platí rovnaký prístup a začala hľadať alternatívne edukačné metódy. To ma priviedlo k Nevýchove. Počas strednej školy som začala pracovať ako animátor/ sprievodca na Minifarme a momentálne študujem psychológiu. S montessori pedagogikou som sa zoznámila na predmetoch pedagogiky aj na strednej…

Read more

Lenka P.

Študujem psychológiu na UK v Bratislave a po škole by som sa chcela venovať hlavne práci s deťmi. Práve štúdium psychológie bolo príležitosťou, kedy som mala možnosť dozvedieť sa základy metódy Montessori. Montessori pedagogika ma oslovila najmä z toho dôvodu, že rešpektuje vývin dieťaťa a jeho autonómiu prirodzeným a nenásilným spôsobom. Taktiež v nej vidím…

Read more

Kellie B.

Originating from Ireland and currently living in Slovakia 6 years with my husband and two children. I was introduced to the Montessori method when I relocated to Slovakia. I fell in love with the Montessori approach after working in an English Montessori Kindergarten. I have since completed a AMI Montessori course to gain more experience.…

Read more

Alexandra H.

Som absolventkou špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského. Počas štúdia na vysokej škole som mala možnosť absolvovať niekoľko kurzov a spoznávať rôzne vzdelávacie metódy. Pedagogika Márie Montessori vzbudila vo mne najväčší záujem, keďže sa stotožňujem s jej myšlienkami, ktoré sú aplikovateľné aj v súčasnej výchove a vzdelávaní deti. Rešpekt k sebe a svojmu okoliu je pre…

Read more

Bianka F.

Som študentkou prvého ročníka na UK v odbore špeciálna pedagogika. Pre tento odbor som sa rozhodla, pretože ma zaujal svojou jedinečnosťou a možnosťou pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. O pedagogickej metóde Márie Montessori som sa prvýkrát dozvedela počas štúdia. Zaujalo ma, že dáva deťom možnosť postupovať samostatne, byť sebavedomý a plný motivácie. Je to priestor, ktorý im poskytuje adekvátne…

Read more

Aneta M.

Som študentkou predškolskej a elementárnej pedagogiky na UK v Bratislave. Počas štúdia som sa po prvý krát stretla s rôznymi alternatívnymi spôsobmi prístupu k deťom. Montessori pedagogika je pre mňa spôsob vzdelávania, ktorý má zmysel a dieťa má pri ňom možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál. Na základe možnosti porovnania medzi tradičným typom vzdelávania a Montessori…

Read more

Antónia T.

K Montessori metóde som sa dostala počas štúdia na Strednej pedagogickej akadémii. Praktickú skúsenosť som však našla v skautingu, kde som sa naučila uplatňovať rešpektujúce metódy v sprevádzaní detí. Od malička som mala blízko aj k hudbe a umeniu, preto moje ďalšie kroky viedli na Konzervatórium v Banskej Bystrici, kde som študovala hru na klavíri.…

Read more